F Ə S İ L L Ə R - 2 0 2 4

yay  payiz

 yaz  qish 

Qeyd edək ki, Yerlə Günəş arasındakı orta məsafə 149 597.870 km-dir. Lakin Yerin Günəş ətrafında hərəkəti elliptik orbit boyunca olduğundan bu məsafə il ərzində dəyişir. Yer orbitinin Günəşə ən yaxın olduğu nöqtə periheli, Günəşdən ən uzaq olduğu nöqtə afeli adlanır. Bu il Yer 3 yanvar 04:38-də perihelidən (147 100 632 km), 5 İyul 09:06-da afelidən (152 099 968 km) keçəcək.


Fəsillər-2023  / Fəsillər-2022 Fəsillər-2021  /  Fəsillər-2020  /  Fəsillər-2019  /  Fəsillər-2018

.______________________________________________________________________________________________________. 

T U T U L M A L A R - 2 0 2 4

sun moon

 


 Tutulmalar-2023 / Tutulmalar-2022 / Tutulmalar-2021  / Tutulmalar-2020  /  Tutulmalar-2019  /  Tutulmalar-2018

.______________________________________________________________________________________________________.                              

M E T E O R   Y A Ğ I Ş L A R I 2024

                           

 

 

 

 

 

 

Xəbərlər Elanlar