F Ə S İ L L Ə R - 2 0 2 1

yay  payiz

 yaz  qish 

 


Fəsillər-2020  /  Fəsillər-2019  /  Fəsillər-2018

.                                                                                                                                                                                                            .

 

T U T U L M A L A R - 2 0 2 1

sun moon

Qeyd: 2021-ci ildə baş verəcək 4 tutulma hadisəsindən heç biri Azərbaycanda müşahidə olunmayacaq.


 Tutulmalar-2020  /  Tutulmalar-2019  /  Tutulmalar-2018

.                                                                                                                                                                                                            . 

 

 

 

Xəbərlər Elanlar