•  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nizamnaməsi  PDF (726 kb)