Namiq Sərdar oğlu Cəlilov, AMEA-nın müxbir üzvü    

    Baş Direktor
    Xidməti tel.: (+994 12) 4975268 
    Mobil tel.: (+994 50) 6701698
    Faks: (+994 20) 2661001
    E-poçt:  namigd@mail.rudnamig@gmail.com 

 

 

    Nəriman Zeynalabdı oğlu İsmayılov, fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor

    İcraçı Direktor
    Xidməti tel.: (+994 20) 2661002  
    Mobil tel.: (+994 50) 6230631
    Faks: (+994 20) 2661002
    E-poçt:  ismailovnshao@gmail.com

 

                            

    Orxan Vaqif oğlu Xəlilov, astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

    Elmi katib  
    Xidməti tel.: (+994 20) 2661004
    Mobil tel.: (+994 50) 6400471
    Faks: (+994 20) 2661004 
    E-poçt:  orkhan.khalilov.81@mail.ru