AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Elmi Şurasının tərkibi:

 

Sədr                         1.  Namiq Sərdar oğlu Cəlilov - AMEA-nın müxbir üzvü

Sədr müavini         2.  Elçin Səfəralı oğlu Babayev - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Katib                       3.  Orxan Vaqif oğlu Xəlilov - astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Üzvləri                     4.  Xıdır Mustafa oğlu Mikayılov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                  5.  Bayram Nizam oğlu Rüstəmov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                  6.  Camamməd Nizam oğlu Rüstəmov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                  7.  Əyyub Salah oğlu Quliyev - AMEA-nın müxbir üzvü

                                  8.  Nəriman Zeynalabdı oğlu İsmayılov - fizika üzrə elmlər doktoru

                                  9.  Sabir Həsən oğlu Məmmədov - fizika üzrə elmlər doktoru

                                 10. Ədalət Əbülfət oğlu Ətayi - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                 11. Mirnamik Mirəhmədağa oğlu Bəşirov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                 12. Famil Rafiz oğlu Mustafa - Həmkarlar Təşkilatının sədri

                                 13. Əminə Ənvər qızı Hümbətova - Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri                

 __________________________________________________________________________________

 

Xəbərlər Elanlar