Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2024-cü ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2024-cü ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2024-cü ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2024-cü ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2024-cü ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2024-cü ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2024-cü ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2024-cü ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2024-cü ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2024-cü ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2024-cü ilin mart ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2024-cü ilin mart ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2024-cü ilin fevral ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2024-cü ilin fevral ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2024-cü ilin yanvar ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2024-cü ilin yanvar ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2023-cü ilin dekabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2023-cü ilin dekabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2023-cü ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2023-cü ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2023-cü ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2023-cü ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2023-cü ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2023-cü ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2023-cü ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2023-cü ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2023-cü ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2023-cü ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2023-cü ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2023-cü ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2023-cü ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2023-cü ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2023-cü ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2023-cü ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2022-ci ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2022-ci ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2022-ci ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2022-ci ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2022-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2022-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2022-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2022-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2022-ci ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2022-ci ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2022-ci ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2022-ci ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2022-ci ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2022-ci ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2022-ci ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2022-ci ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2022-ci ilin mart ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2022-ci ilin mart ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin dekabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2021-ci ilin dekabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2021-ci ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2021-ci ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2021-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2021-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin mart ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin fevral ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2021-ci ilin yanvar ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2020-ci ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2020-ci ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2020-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2020-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2020-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2020-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2020-ci ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2020-ci ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2020-ci ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2020-ci ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2020-ci ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2020-ci ilin mart ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2020-ci ilin fevral ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2020-ci ilin yanvar ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin dekabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin mart ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2018-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2018-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2018-ci ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2017-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2017-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2017-ci ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2017-ci ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki