AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası öz elmi fəaliyyətini əsasən iki mühüm elmi problem üzərində qurub:

1.  Ulduz və qalaktikaların kompleks tədqiqi; mövzuların sayı 7, elmi işlərin sayı 11.

2.  Günəş və Günəş sistemi cisimlərinin fizika və dinamikası; mövzuların sayı 7, elmi işlərin sayı 10.

Bu iki kompleks problemin həlli üçün Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi fəaliyyətinin əsas istiqaməti “Səma cisimlərinin fizika və dinamikası”-dır.