Dissiplinlərarası astroseminarın 42-ci iclası (MDU-nun P.K.Ştenberq adına Dövlət Astronomiya İnstitutu, 28.03.2018)