Dissiplinlərarası astroseminarın 41-ci iclası (MDU-nun P.K.Ştenberq adına Dövlət Astronomiya İnstitutu, 21.02.2018)