Dissiplinlərarası astroseminarın 38-ci iclası (MDU-nun P.K.Ştenberq adına Dövlət Astronomiya İnstitutu, 10.01.2018)