Müəllif

 

Dissertasiyanın adı

 

Tarix

 

Elmi dərəcə

 

Avtoreferat

  Həsənova Əzizə Rəsul qızı

A və F ifratnəhəng ulduz atmosferlərinin spektrofotometrik tədqiqi

  15/10/2005

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Yüklə

  Nəbiyev Şaiq Ağagül oğlu

Uzunperiodlu kometlərin orbit düyünlərinin tədqiqi 

  16/04/2005

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Yüklə

  Əliyeva Ədilə Əli qızı

Güclü şualanma spektrli T Buğa və AE/BE herbiq  tipli ulduzların tədqiqi

  15/12/2007 Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Yüklə

 Quliyev Nadir Xanoğlan           oğlu

Uzunmüddətli spektral müşahidələr əsasında T Buğa ulduzunun müxtəlif aktivlik fazalarının tədqiqi

  29/11/2008

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Yüklə

  Xəlilov Əliqulu Mustafa           oğlu  A və F spektral sinifli ifratnəhəng ulduz atmosferlərinin spektral tədqiqi
14/11/2009
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru         Yüklə
  Mikayılov Xıdır Mustafa          oğlu Eşelle-spektrometrlərin işlənib hazırlanması və simbiotik ulduzların spectral tədqiqi 
 10/04/2010  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru   Yüklə
  Məmmədov Sabir Həsən          oğlu Günəşin yuxarı atmosferində dinamik proseslərin tədqiqi  13/03/2010
Fizika–riyaziyyat elmləri doktoru 
  Yüklə
Əlimərdanova Fəxrəndə Namiq qızı

Cavan ulduzlar ətrafında protoplanet əmələgəlmə prosesləri

2013 Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  Yüklə

  Xəlilov Orxan Vaqif oğlu

AB AUR, IL CEP və T TAU cavan ulduzlarının spektrlərində periodik proseslər

22/05/2014  Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru     Yüklə
Tahirov Mirhəsən Məmməd oğlu Yüksək dispersiyalı ulduz spektrlərində zəif fraunhofer xətlərinin profillərinin incə quruluşunun tədqiqi 27/01/2014 Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  Yüklə
Adıgözəlzadə Həmayil Nadir qızı T Buğa tipli RY Tau və DR Tau ulduzlarında qeyri-stasionar proseslər
28/02/2014 Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru  Yüklə
    Poladova Ülviyyə Caməmməd qızı     Uzundövrlü kometlərin parlaqlıq əyriləri         12/12/2014 Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru     Yüklə
 Quliyev Rüstəm Əyyub oğlu Günəş sistemi kiçik cisimlərin seçilmiş populyasiyalarının orbit təkamü   25/12/2015   Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru     Yüklə

       Bahəddinova Günel Rüstəm  qı

Cavan ulduzların aktivliyində ulduzətrafı mühitin rolu           

 13/12/2016 

Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru

  Yüklə

 Qədirova Ülkər Rafiq qı

F və G spektral sinifli ulduz atmosferləri 

13/12/2016 Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru    Yüklə

Səmədov Zahir Ağamurad oğlu

 

A - G spektral sinifli ulduzların fundamental parametrləri və kimyəvi tərkibi

18/11/2022 Astronomiya elmləri doktoru

 Yüklə (aze) 

 Yüklə (eng)

Rüstəmov Canməmməd Nizam oğlu

Təkamülün müxtəlif mərhələlərində olan massiv sıx qoşa sistemlərin spektral və fotometrik xüsusiyyətləri

09/12/2022  Astronomiya elmləri doktoru 

Yüklə

Qasımov Həzi Ənvər oğlu

Periodik kometlərin kinematik və statistik xüsusiyyətləri

14/06/2024 Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru  

Yüklə (aze)

Yüklə (eng)

Hacıyeva Günay Məhərrəm qızı    Seçilmiş A və F sinifli ulduzlarda qeyri-stasionarlıq və kimyəvi tərkib  14/06/2024  Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru  

Yüklə (aze)

Yüklə (eng)

 

                       

 

            

 

 

Xəbərlər Elanlar