Azərbaycan Respublikasında astronomiya elmləri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc
olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı 

 

Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
3 Azərbaycan astronomiya jurnalı (astronomiya üzrə) N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası (ŞAR)
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası (fizika üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
5 Elmi əsərlər. Fizika- riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
6 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
7 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
8 Energetikanın problemləri AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC, Azərbaycan Elmi- Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
9 Fizika (fizika üzrə) AMEA H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu
10 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
11 Journal of Low Dimensional Systems (fizika üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
12 Journal of Radiation Research (fizika üzrə) AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
13 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
14 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Physics. Journal of Baku Engineering University (fizika üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
17 Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi

 


 
 
Xəbərlər Elanlar