Anadan olduğu yer:                                                                 Naxçıvan MR, Şahbuz rayonu 

Təvəllüdü:                                                                                  01.06.1954  

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:                                                Azərbaycan Dövlət Universiteti  

Elmi dərəcəsi:                                                                             Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 

Elmi rütbəsi:                                                                              AMEA-nın müxbir üzvü

Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri                                                                               01.03.02

- ixtisasın adı                                                                             Astrofizika və radioastronomiya

- mövzunun adı                                                                         Heliofizika və günəş sisteminin cisimlərinin fizikası

 

Doktorluq

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri                                                                               01.03.03 

- ixtisasın adı                                                                             Günəş fizikası

- mövzunun adı                                                                        Periodik, aralıq və uzunperiodlu kometlərin 

                                                                                                     kosmoqonil xarakterisikaları

Müxbir üzv seçilməsi:
- tarix                                                                    
                       2001

- ixtisasın adı                                                                             
astrofizika

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı:                                                           168

 

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı                                     86

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan

 indeksləşdirilən jurnallarda çap

olunan məqalələrin sayı                                                           78

Kadr hazırlığı: 

- fəlsəfə doktorlarının sayı                                                       7

 

 

 Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin                         Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının üzvü

 elmi qrumlarında üzvlüyü:                                                    Avroasiya Astronomiya Cəmiyyətinin üzvü

 Pedaqoji fəaliyyəti:                                                                  Bakı Dövlət Universitetində pedoqoji fəaliyyət

 Digər fəaliyyəti:                                                                        Ensiklopediyanın redaksiya heyətinin üzvü

 Əsas iş yeri və ünvanı:                                                             N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, AZ5618,

                                                                                                      Az. Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev ad. qəsəbə

  

 Əsas elmi nailiyyətləri  PDF (530 kb)

 Əsas elmi əsərləri  PDF (466 kb)

 


 

Xəbərlər Elanlar