Azərbaycan Respublikasında astronomiya elmləri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc
olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı 

 

        Elmi nəşrlərin adı                                                                          Nəşr orqanı və ya təşkilat

 

 

 
Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi
                                                             nəşrlərin siyahısına əlavə:

1. Beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu hesab edilən xarici elmi jurnallar.

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Web of Science bazasının (www. thomsonreuters.com) üç sitatgətirmə sistemindən hər hansı birinə daxil olan jurnalları birmənalı şəkildə nüfuzlu xarici elmi jurnallar hesab edir:

     - Science Citation Index Expanded (dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə);

     - Social Science Citation Index (sosial elmlər üzrə baza);

     - Arts and Humanities Citation Index  (incəsənət və humanitar elmlər üzrə baza).

2. Gənc tədqiqatçıların AMEA və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş respublika elmi konfransların materialları.

3. Beynəlxalq və respublika miqyaslı simpozium, elmi konfrans və digər mühüm elmi tədbirlərin materialları.

Dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən nəşrlərin siyahısı ildə bir dəfə müzakirə olunacaq və elmi ictimayyət tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu hesab edilən nəşrlər bu siyahıya daxil ediləcəkdir. Komissiya tərəfindən qoyulmuş tələblərə cavab verməyən elmi nəşrlər isə bu siyahıdan çıxarılacaq və bu barədə dövri mətbuatda məlumat veriləcək.