N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında 153 əməkdaş işləyir. Onlardan 48-i elmi işçi, 10-u mühəndisdir. Elmi əməkdaşlardan 2 nəfər AMEA-nın müxbir üzvüdür, 2 nəfər fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 22 nəfər fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur.

                                    N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında işləyən əməkdaşların 

                                                                                      S İ Y A H I S I

 

   

 

Soyad, ad, ata adı

 

   

      Vəzifə

 

Elmi ad və dər.

 

Elektron poçt

 

 

                                                                                                               İnzibati

  1.

  Cəlilov Namiq Sərdar

 Direktor

 müxbir üzv, f.r.e.d.

  namigd@mail.ru 

  2.

  Babayev Elçin Səfəralı

 Elmi işlər    üzrə direktor müavini

  f.r.ü.f.d., dosent

  ebabayev@yahoo.com

  3.

  Mikayılov Xıdır Mustafa

 Elmi işlər    üzrə direktor müavini

  f.r.ü.f.d., dosent

  mikailov.kh@gmail.com     

  4.

  Hüseyinov İbrahim Xansəfər

 Ümumi işlər üzrə direktor müavini

  -

  Ibrahim69@bk.ru 

  5.

  Xəlilov Orxan Vaqif

 

 Elmi katib

  a.ü.f.d., dosent

  orkhan.khalilov.81@mail.ru 

  6.

  Məmmədov Rahim İnqilab

 

 Baş mühasib

  -

  rahimshao@rambler.ru 

  7.

  Mütəllimova Vüsalə Tərxan

 

 Kadrlar üzrə şöbə müdiri

  -

  vaqayeva@list.ru 

  8.

  Mütəllimova  Gültəkin                   Mütəllim   

 Kadrlar üzrə mütəxəssis

 

  gultekin.mutallimova@mail.ru 

  9.

  Seyidova Afət Adil

 

 Kargüzar

  -

  seyidovaafet@gmail.com 

  10.

  Abdullayeva Nərminə Dəmir

 

 Kitabxana müdiri

  -

   abdullaevanarmina@gmail.com 

  11.

  Tahirova Bəxtilə Sifadə

 

Kitabxanaçı 

  -

  tahirova_77@mail.ru 

  12.

  Tahirova Lalə Qorxmaz

 

Kitabxanaçı 

  -

  -

  13.

  Hüseynova Təranə Əhməd

 

Tərcüməçi 

  -

  -

  14.

  Sadıqova Fəridə Nurupaşa

 

 Kompüter operatoru 

  -

  Fira5656@mail.ru

  15.

  Kazımova Aişə Əliş

 Kompüter operatoru

  -

  -


                                                  “Ulduz atmosferləri  fizikası  və  maqnetizm” şöbəsi

  1.

 Rüstəmov Canməmməd Nizam

   Şöbə müdiri     

 f.r.ü.f.d., dosent

  janmamed@yahoo.com 

  2.

  Həsənova Əzizə Rəsul

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d., dosent

  hasanovaaziza@gmail.com 

  3.

  Xəlilov Əliqulu Mustafa 

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d., dosent 

  xalilov1955@rambler.ru

  4.

  Əliyev Sabir  Həsən

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d.

  sabir-shao@rambler.ru 

  5.

  Səmədov Zahir Ağamurad

 Böyük elmi işçi

 f.r.ü.f.d., dosent

  zahir.01@mail.ru 

  6.

  Rüstəm Ülkər Rafiq

 Böyük elmi işçi

 a.ü.f.d.

  ulkergadirova@gmail.com 

  7.

  Xəlilov Vaqif Mahmud 

Böyük elmi işçi 

 -

   xalilov-vaqif@rambler.ru 

  8.

  İsmayılova Şəfəq Kamal

     Elmi  işçi        

 

  Ismayilova.shao@gmail.com

  9.

  Baloğlanov Əli Şahlar

     Elmi  işçi          

 -

  baloglanov-eli@rambler.ru 

  10.

  Abdulkərimova Aynur Fikrət

     Elmi  işçi          

 -

  aynur1905@mail.ru 

  11.

  Hacıyeva Günay Məhərrəm

     Elmi  işçi           

 -

  haciyevagunay@yahoo.com

  12.

  Alışova Zəhra Mədət

Kiçik elmi   işçi 

 -

  zehra.bagirova.1989@mail.ru 

  13.

  Məsimova Aynurə Bayram

Kiçik elmi   işçi 

 -

  aynura.masimova@mail.ru

  14.

  Cahangirova Günel Osman

Böyük laborant 

 -

  jahangirovagunel@gmail.com  

  15.

  Bağırlı Sərxan Qudil

Böyük laborant

 -

  serxan.bagirli@gmail.com

  16.

  İsmayılov Abbas Süleyman

Aparıcı   mühəndis 

 -

  abbas-43@bk.ru

                                                     "Qoşa ulduzlar və  eruptiv proseslər" şöbəsi

  1.

  Rüstəmov Bayram Nizam

  Şöbə müdiri     

 f.r.ü.f.d dosent

 bayram_rustam@yahoo.com 

  2.

  Məmmədova Səbinə Oleq

     Elmi işçi           

 -

 sabona_m@rambler.ru 

  3.

  Rüstəmova Aysel Bayram

 Kiçik elmi  işçi

 -

 arustam264@gmail.com 

  4.

  Əliyeva Vüsalə İlyas

 Kiçik elmi  işçi

 -

 vusala.elizade@mail.ru 

  5.

  Səmədova Nərgiz Həbib

 Böyük laborant

 -

 -

  6.

  Məmmədov Orxan Kamran

 Böyük laborant

 -

 orxan248@gmail.com 

  7.

  Orucova Arzu Cəmil

 Böyük laborant

 -

 guluzarcavad@gmail.com 

  8.

  Gülmalıyev Nəriman İbrahim

Baş lahiyə  mühəndisi

 -

 -

                                            “Qalaktikalar  və  ulduzəmələgəlmə prosesləri“ şöbəsi

  1.

  İsmayılov Nəriman Zeyn-abdi

   Şöbə müdiri     

 f.r.e.d, prof.

 ismailovn@yahoo.com 

  2.

  Hüseynov Nazim Əli

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d.

 nazimqaramamedli@rambler.ru 

  3.

  Adıgözəlzadə Həmayıl Nadir

 Böyük elmi işçi

 a.ü.f.d., dosent

 adigozalzade@rambler.ru 

  4.

  Salmanov İzzət Rəmzi

 Böyük elmi işçi

 f.r.ü.f.d., dosent

 salmanov1940@mail.ru 

  5.

  Quliyev Nadir Xanoğlan 

 Böyük elmi işçi

 f.r.ü.f.d.

 -

  6.

  Abdullayev Bahadır İsmayıl

 Böyük elmi işçi

 -

 orion-5555@mail.ru 

  7.

  Bahəddinova Günel Rüstəm

 Elmi işçi

 a.ü.f.d.

 bahaddinova_gunel@mail.ru 

  8.

  Bəşirova Ülviyyə Zakir

     Elmi işçi    

 -

 ulviyya.b@mail.ru 

  9.

  Alışov Səbahəddin Əmənulla

      Elmi işçi           

 -

 sebaheddin.ali@gmail.com 

  10.

  Tağıyeva Nərgiz İlqar                 

  Kiçik elmi    işçi

 -

 tagiyeva.nargiz1@mail.ru 

   

Kadr potensialı - davamı →                                     

 

Xəbərlər Elanlar