AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası nəzdində fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD.01.241 dissertasiya şurasının tərkibi

 

  CƏLİLOV Namiq Sərdar oğlu

                   (sədr)

AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası,  direktor, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 2106.01, 2108,01.

  QULUZADƏ Cəfər Müseyib oğlu

             (Sədr müavini)

Bakı Dövlət Universiteti, “Astrofizika” kafedrası, müdir, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2106.01

  HƏSƏNOVA Əzizə Rəsul qızı

                (elmi katib)

 

AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası,  “Ulduz   atmosferləri   fizikası   və  maqnetizm” şöbəsi, aparıcı elmi işçi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 2108.01

  ABDULLAYEV Sadiq Kərəm oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2104.01

  ARAZOV Həsənbəy Tahir oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2104.01

  BABAYEV Elçin Səfəralı oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, 2106.01

  ƏLİYEV Cəsarət Səttar oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 2106.01

  ƏLİYEV Əlikram Nuhbala oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2108.01

  ƏTAYİ Ədalət Əbülfət oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 2104.01

  İSMAYILOV Nəriman Zeynalabdı oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2108.01

  MƏMMƏDOV Sabir Həsən oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 2106.01

  MƏHƏRRƏMOV Vaqif Əli oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 2104.01

  MİKAYILOV Xıdır Mustafa oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, 2108.01

  RÜSTƏMOV Bayram Nizam oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, 2108.01

  RÜSTƏMOV Caməmməd Nizam oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, 2108.01

 

FD.01.241 dissertasiya şurasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsinə icazə verilir:

2104.01 – “Planetologiya”- astronomiya elmləri;

2106.01 – “Günəş fizikası”- astronomiya elmləri;

2108.01 – “Astrofizika və ulduz astronomiyası”- astronomiya elmləri.

Dissertasiya şurasının səlahiyyət müddəti 15 dekabr 2018-ci il tarixinədək müəyyən edilmişdir.