ELM SAHƏLƏRİ

ELMİ DƏRƏCƏLƏR

 

 

 Fizika-riyaziyyat

 Elmlər doktoru

 

 Fəlsəfə doktoru

 

 

 

 Fizika

 Elmlər doktoru

 

 Fəlsəfə doktoru

 

 

 Astronomiya

 Elmlər doktoru

 

 Fəlsəfə doktoru