Müəllif

 

Dissertasiyanın adı

 

Tarix

 

Elmi dərəcə

 

Avtoreferat

  Həsənova Əzizə Rəsul qızı

A və F ifratnəhəng ulduz atmosferlərinin spektrofotometrik tədqiqi

  15/10/2005

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Yüklə

  Nəbiyev Şaiq Ağagül oğlu

Uzunperiodlu kometlərin orbit düyünlərinin tədqiqi 

  16/04/2005

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Yüklə

  Əliyeva Ədilə Əli qızı

Güclü şualanma spektrli T Buğa və AE/BE herbiq  tipli ulduzların tədqiqi

 15/12/2007

 

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

 

Yüklə

 Quliyev Nadir Xanoğlan           oğlu

Uzunmüddətli spektral müşahidələr əsasında T Buğa ulduzunun müxtəlif aktivlik fazalarının tədqiqi

  29/11/2008

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Yüklə

  Xəlilov Əliqulu Mustafa           oğlu  A və F spektral sinifli ifratnəhəng ulduz atmosferlərinin spektral tədqiqi
14/11/2009
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru         Yüklə
  Mikayılov Xıdır Mustafa          oğlu Eşelle-spektrometrlərin işlənib hazırlanması və simbiotik ulduzların spectral tədqiqi 
 10/04/2010  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru   Yüklə
  Məmmədov Sabir Həsən          oğlu Günəşin yuxarı atmosferində dinamik proseslərin tədqiqi  13/03/2010
Fizika–riyaziyyat elmləri doktoru 
  Yüklə
Əlimərdanova Fəxrəndə Namiq qızı

Cavan ulduzlar ətrafında protoplanet əmələgəlmə prosesləri

2013 Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  Yüklə

  Məhərrəmov Yanoş               Mahmud oğlu                          

HD198478, HD21291 və HD223385 ifratnəhəng ulduzlarının spektral dəyişkənlikləri  07/06/2013  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru    Yüklə

  Xəlilov Orxan Vaqif oğlu

AB AUR, IL CEP və T TAU cavan ulduzlarının spektrlərində periodik proseslər

22/05/2014  Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru     Yüklə
Tahirov Mirhəsən Məmməd oğlu Yüksək dispersiyalı ulduz spektrlərində zəif fraunhofer xətlərinin profillərinin incə quruluşunun tədqiqi 27/01/2014 Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  Yüklə
Adıgözəlzadə Həmayil Nadir qızı T Buğa tipli RY Tau və DR Tau ulduzlarında qeyri-stasionar proseslər
28/02/2014 Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru  Yüklə
    Poladova Ülviyyə Caməmməd qızı     Uzundövrlü kometlərin parlaqlıq əyriləri         12/12/2014 Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru     Yüklə
 Quliyev Rüstəm Əyyub oğlu Günəş sistemi kiçik cisimlərin seçilmiş populyasiyalarının orbit təkamü   25/12/2015   Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru     Yüklə

       Bahəddinova Günel Rüstəm  qı

Cavan ulduzların aktivliyində ulduzətrafı mühitin rolu           

 13/12/2016 

Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru

  Yüklə

 Qədirova Ülkər Rafiq qı

F və G spektral sinifli ulduz atmosferləri 

13/12/2016 Astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru    Yüklə

 

                       

 

            

 

 

Xəbərlər Elanlar