Direktor:  Namiq Sərdar oğlu Cəlilov, AMEA-nın müxbir üzvü

Xidməti tel.: (+994 12) 4975268 

Mobil tel.: (+994 50) 6701698

Faks: (+994 20) 2661001

E-poçt:  namigd@mail.rudnamig@gmail.com

 

Elmi işlər üzrə direktor müavini:  Elçin Səfəralı oğlu Babayev, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5398248

Mobil tel.: (+994 50) 2131459, (+994 50) 3642217

Faks: (+994 12) 4975268, 5398248

E-poçt:  elay@shao.ab.az,  ebabayev@yahoo.com

 

Elmi işlər üzrə direktor müavini:  Xıdır Mustafa oğlu Mikayılov, fizika üzrə fəlsəfə doktoru 

Xidməti tel.: (+994 02026) 61002

Mobil tel.: (+994 51) 7797570

Faks: (+994 02026) 61002

E-poçt: mikailov.kh@gmail.com

 

Ümumi işlər üzrə direktor müavini:  İbrahim Xansəfər oğlu Hüseynov

Xidməti tel.: (+994 02026) 61003

Mobil tel.: (+994 50) 3946015

Faks: (+994 02026) 61003 

E-poçt: ibrahim69@bk.ru

 

Elmi katib:  Orxan Vaqif oğlu Xəlilov, astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 02026)  61004

Mobil tel.: (+994 50) 6400471

Faks: (+994 02026) 61002 

E-poçt:  orkhan.khalilov.81@mail.ru