F Ə S İ L L Ə R - 2 0 2 0

yay  payiz

 yaz  qish 

Qeyd: 2020-ci ildə Yer Günəşə ən yaxın məsafədə - perihelidə 5 yanvar 11:48-də, ən uzaq məsafədə - afelidə isə 4 iyul 15:36-da olacaq.


Fəsillər-2019  /  Fəsillər-2018

.                                                                                                                                                                                                            .

 

T U T U L M A L A R - 2 0 2 0

sun moon

Qeyd: Adətən il ərzində dörd tutulma hadisəsi - 2 Günəş və 2 Ay tutulması baş verir. Lakin bəzi hallarda il ərzində 6, 7 tutulma baş verə bilir. 2020-ci ildə 6 tutulma hadisəsi müşahidə olunacaq. 6 tutulmanın 2-si Günəş, 4-ü isə Ay tutulması olacaq. Sonuncu dəfə bu sayda tutulma 2009-cu ildə baş vermişdir. İl ərzində ən çox tutulma hadisəsi isə 2038-ci ildə baş verəcək. 7 tutulma hadisəsindən 3-ü Günəş, 4-ü isə Ay tutulması olacaq. Bu sayda tutulma axırıncı dəfə 1973-cü ildə baş vermişdir.

2020-ci ildə baş verəcək 6 tutulma hadisəsindən  Azərbaycanda yalnız 3-ü müşahidə olunacaq. Bunlardan 1-i Günəş, 2-si isə Ay tutulması olacaq.


 Tutulmalar-2019  /  Tutulmalar-2018

.                                                                                                                                                                                                            . 

 

 

 

Xəbərlər Elanlar