Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin iyun ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2019-cu ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin aprel ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2019-cu ilin mart ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

   Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2018-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2018-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2018-ci ilin may ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin iyul ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2017-ci ilin avqust ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2017-ci ilin sentyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki 

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2017-ci ilin oktyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 2 m-lik teleskopunda 2017-ci ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki

 •  Rəsədxananın 60 sm-lik teleskopunda 2017-ci ilin noyabr ayı üçün müşahidə vaxtının bölgüsü qrafiki