N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında 153 əməkdaş işləyir. Onlardan 55-i elmi işçi, 10-u mühəndisdir. Elmi əməkdaşlardan 2 nəfər AMEA-nın müxbir üzvüdür, 2 nəfər fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 22 nəfər fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur.

                                    N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında işləyən əməkdaşların 

                                                                                      S İ Y A H I S I

 

   

 

Soyad, ad, ata adı

 

   

      Vəzifə

 

Elmi ad və dər.

 

Elektron poçt

 

 

                                                                                                               İnzibati

  1.

  Cəlilov Namiq Sərdar

 Direktor

  m.ü., f.r.e.d.

  namigd@mail.ru 

  2.

  Babayev Elçin Səfəralı

 E.i.ü.dir.müav.

  f.r.e.d., dosent

  ebabayev@yahoo.com

  3.

  Mikayılov Xıdır Mustafa

 E.i.ü.dir.müav.

  f.r.e.d., dosent

  mikailov.kh@gmail.com     

  4.

  Hüseyinov İbrahim Xansəfər

 Ü.i.ü.dir.müav.

  -

  Ibrahim69@bk.ru 

  5.

  Xəlilov Orxan Vaqif

 Elmi katib

  a.ü.f.d., dosent

  orkhan.khalilov.81@mail.ru 

  6.

  İsmayılov Abbas Süleyman

 Baş mühəndis

  -

  abbas-43@bk.ru 

  7.

  Məmmədov Rahim İnqilab

 Baş mühasib

  -

  rahimshao@rambler.ru 

  8.

  Seyidov Ülvi Mehman

 Mühasib

  -

   -

  9.

  Mütəllimova Vüsalə Tərxan

 Kadrlar ş.m.

  -

  vaqayeva@list.ru 

  10.

  Mütəllimova  Gültəkin                Mütəllim   

 Kadr.ü.m.

 

  gultekin.mutallimova@mail.ru 

  11.

  Seyidova Afət Adil

 Kargüzar

  -

  seyidovaafet@gmail.com 

  12.

  Sadıqova Fəridə Nurupaşa

 Komp.oper.

  -

  Fira5656@mail.ru 

  13.

  Abdullayeva Nərminə Dəmir

 Kitabx. müd.

  -

  abdullaevanarmina@gmail.com 

  14.

  Tahirova Bəxtilə Sifadə

 Kitabxanaçı

  -

  tahirova_77@mail.ru 

  15.

  Tahirova Lalə Qorxmaz

 Kitabxanaçı

  -

  -

  16.

  Hüseynova Təranə Əhməd

 Tərcüməçi

  -

  -

  17.

  Seyidova Validə Əbdul ağa

 Komp.op

  -

  -

  18.

  Kazımova Aişə Əliş

 Komp.op

 

  -

                                                  “Ulduz atmosferləri  fizikası  və  maqnetizm” şöbəsi

  1.

 Rüstəmov Canməmməd Nizam

 Şöbə m.

 f.r.e.d., dosent

  janmamed@yahoo.com 

  2.

  Əliyev Sabir  Həsən

 A.e.işçi

 f.r.e.d.

  sabir-shao@rambler.ru

  3.

  Həsənova Əzizə Rəsul

 A.e.işçi

 f.r.e.d., dosent

  hasanovaaziza@gmail.com 

  4.

  Xəlilov Əliqulu Mustafa

 A.e.işçi

 f.r.e.d., dosent

  xalilov1955@rambler.ru

  5.

  Xəlilov Vaqif Mahmud

 B.e.işçi

 -

  xalilov-vaqif@rambler.ru 

  6.

  Səmədov Zahir Ağamurad

 B.e.işçi             

 f.r.e.n., dosent

  zahir.01@mail.ru 

  7.

  İsmayılova Şəfəq Kamal

 Elmi  işçi

 -

  Ismayilova.shao@gmail.com 

  8.

  Baloğlanov Əli Şahlar

 Elmi  işçi

 -

  baloglanov-eli@rambler.ru 

  9.

  Abdulkərimova Aynur Fikrət

 Elmi  işçi

 -

  aynur1905@mail.ru 

  10.

  Qədirova Ülkər Rafiq

 B.e.işçi  

 a.ü.f.d.

  ulkergadirova@gmail.com 

  11.

  Hacıyeva Günay Məhərrəm

 Elmi  işçi

 -

  haciyevagunay@yahoo.com 

  12.

  Alışova Zəhra Mədət

 K.e.işçi

 -

  zehra.bagirova.1989@mail.ru 

  13.

  Məsimova Aynurə Bayram

 K.e.işçi

 -

  aynura.masimova@mail.ru 

  14.

  Cahangirova Günel Osman

 B.laborant

 -

  jahangirovagunel@gmail.com 

                                                     "Qoşa ulduzlar və  eruptiv proseslər" şöbəsi

  1.

  Rüstəmov Bayram Nizam

 Şöbə m.

 f.r.e.n dosent

 bayram_rustam@yahoo.com 

  2.

  Məmmədova Səbinə Oleq

 Elmi işçi

 -

 sabona_m@rambler.ru 

  3.

  Rüstəmova Aysel Bayram

 K.e.işçi

 -

 arustam264@gmail.com 

  4.

  Əliyeva Vüsalə İlyas

 K.e.işçi

 -

 vusala.elizade@mail.ru 

  5.

  Səmədova Nərgiz Həbib

 B.laborant

 -

 -

  6.

  Məmmədov Orxan Kamran

 B.laborant

 -

 orxan248@gmail.com 

  7.

  Orucova Arzu Cəmil

 B.laborant

 -

 guluzarcavad@gmail.com 

  8.

  Gülmalıyev Nəriman İbrahim

Baş lahiyə  mühəndisi

 -

 -

                                            “Qalaktikalar  və  ulduzəmələgəlmə prosesləri“ şöbəsi

  1.

  İsmayılov Nəriman Zeyn-abdi

 Şöbə m.

 f.r.e.d, prof.

 ismailovn@yahoo.com 

  2.

  Hüseynov Nazim Əli

 A.e.işçi

 f.r.e.d.

 nazimqaramamedli@rambler.ru 

  3.

  Adıgözəlzadə Həmayıl Nadir

 B.e.işçi

 a.ü.f.d. dosent

 adigozalzade@rambler.ru 

  4.

  Quliyev Nadir Xanoğlan

 B.e.işçi

 f.r.e.d.

 -

  5.

  Salmanov İzzət Rəmzi

 B.e.işçi

 f.r.e.d., dosent

 salmanov1940@mail.ru 

  6.

  Abdullayev Bahadır İsmayıl

 B.e.işçi

 -

 orion-5555@mail.ru 

  7.

  Bahəddinova Günel Rüstəm

 Elmi işçi

 a.ü.f.d.

 bahaddinova_gunel@mail.ru 

  8.

  Bəşirova Ülviyyə Zakir

 Elmi işçi    

 -

 ulviyya.b@mail.ru 

  9.

  Alışov Səbahəddin

            Əmənulla                           

 Elmi işçi

 -

 sebaheddin.ali@gmail.com 

  10.

  Tağıyeva Nərgiz İlqar

 K.e.işçi

 -

 tagiyeva.nargiz1@mail.ru 

   

Kadr potensialı - davamı →