·  Struktur bölmənin adı : 

Planetlər və kiçik səma cisimləri şöbəsi

·  Struktur bölmənin rəhbəri :  

Ədalət Əbülfət oğlu Ətayi, fizika üzrə fəlsəfə doktoru

·  Telefon : 

(+994 50) 5737967

·  Elektron poçtu : 

atai1951@yahoo.com  

·  Əməkdaşların sayı : 

11

·  Əsas fəaliyyət istiqamətləri :

 

1. Planetlərin atmosferlərinin tədqiqi, asteroidlərin kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi,

    kometlərin mənşəyi və onların dinamikasının tədqiqi, Yerin süni peyklərinin orbitlərinin tədqiqi;

·  Əsas elmi nəticələr :   

 

1. Hiperbolik meteorların reallığı və onların mənbəyi məsələsinə müəyyən aydınlıq gətirilmişdir.

    Vahid metodika və cihazlarla müşahidə olunmuş bir qrup belə cisimlərin tədqiqi nəticəsində

    onların hərəkətinin Günəş apeksi ilə statistik əlaqəsi və transneptun planet cisimləri ilə kinematik

    əlaqəsi aşkar edilmişdir;

2. Vestanın səthində olivin mineralının miqdarının təyini alqoritmi yaradılmışdır. Bu işdə çətinlik

    ondan ibarətdir ki, olivinin spektrində ikivalentli dəmirin və piroksinin udulma zolaqları üst-

    üstə düşə bilirlər. Bunların ayrılması və mənsubiyyəti problemini həll etmək üçün əvvəlcə labo-

    ratoriya şəraitində spektrlər tədqiq olunmuşlar. Sonra tərkibinə görə Vestanın analoqu olan

    HED-meteoritinin (tərkibi bazalt axondritlərdən – qovardit, evkrit və dioqenitdən ibarətdir)

    spektrinə görə alqoritm qurulmuşdur. Bu model sonra real Vesta spektrinə tətbiq edilərək sübut

    edilmişdir ki, əgər asteroidin səthindəki maddənin tərkibində olivinin miqdarı 15% -dən çoxdursa,

   onda onun miqdarını təyin etmək mümkündür;

 

 


 

Xəbərlər Elanlar