·  Struktur bölmənin adı : 

Nəzəri astrofizika və kosmologiya

·  Struktur bölmənin rəhbəri :  

Cəsarət Səttar oğlu Əliyev, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

·  Telefon : 

+(994 55)787 55 10

·  Elektron poçtu : 

jascience@yahoo.com 

·  Əməkdaşların sayı : 

6

·  Əsas fəaliyyət istiqamətləri :

 

1. Ulduz atmosferlərində şüaköçürmə;

2. Günəş aktivliyi problemi;

3. Üç ölçülü halda hirodinamika tənliklər sisteminin və uyğun həyacanlaşma

    tənliklərinin araşdırılması;

4. Böyük həcmli actronomik ədədlər bazasının spektral analizi;

5. Qalaktika və kvazarların fəzada qırmızı sürüşməyə görə paylanması;

·  Əsas elmi nəticələr :   

 

1. Spektral xətdə şüaköçürmə tənliyinin hərəkət edən mühitdə həlli üçün

    proqram yaradılmışdır;

2. Günəş aktivliyinə planetar təsirin yeni modeli təklif edilmiş, ideyanı

    realizə etmək üçün proqram yaradılmışdır;

3. Üç ölçülü halda xətti olmayan hirodinamika tənliklər sisteminin soli-

    ton həlləri tapılmış, uyğun həyacanlaşma tənliyi həll edilmışdir;

4. Böyük həcmli actronomik ədədlər bazasını internetdən çəkib gətirən

    və avtomatik olaraq spektral analiz edən  proqram yaradılmışdır;

5. Qalaktika və kvazarların qırmızı sürüşməyə görə ədədlər bazasını ana-

    liz edən proqram yaradılmış, fəzada paylanmanın diskret oldu aşkar edilmişdir;


 

Xəbərlər Elanlar