Elmi Şuranın tərkibi:

 

Sədr                                       Namiq Sərdar oğlu Cəlilov, AMEA-nın müxbir üzvü

__________________________________________________________________________________

Sədr müavini                           Elçin Səfəralı oğlu Babayev, fizika üzrə fəlsəfə doktoru

__________________________________________________________________________________

Katib                                    Orxan Vaqif oğlu Xəlilov, astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru

__________________________________________________________________________________

Üzvləri                                 Xıdır Mustafa oğlu Mikayılov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                                  Bayram Nizam oğlu Rüstəmov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                                  Camamməd Nizam oğlu Rüstəmov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                                  Əyyub Salah oğlu Quliyev - AMEA-nın müxbir üzvü

                                                  Nəriman Zeynalabdı oğlu İsmayılov - fizika üzrə elmlər doktoru

                                                  Sabir Həsən oğlu Məmmədov - fizika üzrə elmlər doktoru

                                                  Ədalət Əbülfət oğlu Ətayi - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                                  Əzizə Rəsul qızı Həsənova - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                                  Cəsarət Səttar oğlu Əliyev - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

                                                  Famil Rafiz oğlu Mustafa                                         

 __________________________________________________________________________________

 

Xəbərlər Elanlar