Elmi Şuranın tərkibi:

 

Sədr                                       

Namiq Sərdar oğlu Cəlilov, AMEA-nın müxbir üzvü

Sədr müavini                         

Elçin Səfəralı oğlu Babayev, fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Katib                                    

Orxan Vaqif oğlu Xəlilov, astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Üzvləri       

Xıdır Mustafa oğlu Mikayılov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Bayram Nizam oğlu Rüstəmov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Camamməd Nizam oğlu Rüstəmov - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Əyyub Salah oğlu Quliyev - AMEA-nın müxbir üzvü

Nəriman Zeynalabdı oğlu İsmayılov - fizika üzrə elmlər doktoru

Sabir Həsən oğlu Məmmədov - fizika üzrə elmlər doktoru

Ədalət Əbülfət oğlu Ətayi - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Əzizə Rəsul qızı Həsənova - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Cəsarət Səttar oğlu Əliyev - fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Famil Rafiz oğlu Mustafa                   

 __________________________________________________________________________________