"Planetlər və kiçik səma cismləri" şöbəsi

  1.

  Ətayi Ədalət Əbülfəz

   Şöbə müdiri     

 f.r.ü.f.d., dosent

 atai1951@yahoo.com    

  2.

  Quliyev Əyyub Salah

     Baş elmi      işçi

 f.r.e.d, profesor,   müxbir üzv.

 quliyevayyub@gmail.com  

  3.

  Şestopalov Dmitriy İvanoviç

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d., dosent

 shestopalov_d@shao.az  

  4.

  Qolubayeva Larisa Fyod-ovna

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d.

 lara_golubeva@mail.ru  

  5.

  Nəbiyev  Şaiq Ağagül

 Böyük elmi işçi

 f.r.ü.f.d.

 -

  6.

  Quliyev Rüstəm Əyyub

 Böyük elmi işçi

 a.ü.f.d.

 rustamdb@gmail.com  

  7.

  Poladova Ülviyyə Caməmməd

 Böyük elmi işçi

 a.ü.f.d.

 ulviyye_laman@yahoo.com  

  8.

  Fərziyev Zabit Sabir

      Elmi işçi           

 - 

 Farziyev_zabit@mail.ru  

  9.

  Hümbətova Əminə Ənvər

      Elmi işçi           

 -

 emineenver23@gmail.com  

  10.

  İsmayılov Fazil İsmayıl

      Elmi işçi            

 -

 -

 

                                             “Kosmik plazma və Heliogeofiziki problemlər” şöbəsi

  1.

  Babayev Elçin Səfəralı                 

   Şöbə müdiri

 f.r.ü.f.d., dosent

 ebabayev@yahoo.com 

  2.

  Məmmədov Sabir Həsən

      Baş elmi        işçi

 f.r.ü.f.d., dosent

 sabirmamedov@mail.ru  

  3.

  Hüseynov Şirin Şirinalı

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d.

 shirin.guseyn@gmail.com  

  4.

 Bəşirov Mirnamik   Mirəhmədağa

      Elmi işçi           

 f.r.ü.f.d, dosent

 mbashirov1@gmail.com  

  5.

  Mustafa  Famil Rafiz

      Elmi işçi            

 -

 famil_m@yahoo.com  

  6.

  Pirquliyev Mahir Şərafətdin

      Elmi işçi                

 -

 shaomahir@gmail.com  

  7.

  Əsgərov Abbas Babaş

      Elmi işçi           

 -

 asgarov@gmail.com  

  8.

  İsmayıllı Rəcəb Füzuli

      Elmi işçi            

 -

 rajab.ismayilli@gmail.com  

  9.

  Hüseynov Sədi Şirin

      Elmi işçi            

 -

 sedi-huseynov@mail.ru  

  10.

  Zaxarova  Ruslanə Ruslan

 Böyük laborant

 -

 ruslana8397@gmail.com 

  11.

  Bayramova Elista Vahid

 Böyük laborant

 -

 elista.bayramovaa@gmail.com  

  12.

  Ələkbərova Qətibə Ağamalı

 Laborant

 -

 -


                                                    ”Nəzəri Astrofizika  və  kosmologiya” şöbəsi                                                            

  1.

  Əliyev Cəsarət Səttar

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d.

 jascience@yahoo.com   

  2.

  Şustaryov Pyotr Nikolayeviç

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d.

 petersh50@mail.ru  

  3.

  Qasımova Rəsmiyyə Eldar

 Aparıcı elmi işçi

 f.r.ü.f.d., dosent

 -

  4.

  Rəcəbov Bala Əli Əli

 Aparıcı elmi işçi

f.r.ü.f.d., dosent

 balaali.rajabov@mail.ru   

  5.

  Quliyeva Səadət Şahin

 Kiçik elmi işçi

   -

 quliyevaseadet0@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             "Astronomik cihazlar və İnnovativ texnologiyalar" şöbəsi

  1.

  Ələkbərov İlqar Ələkbər

   Şöbə müdiri     

 -

 -

  2.

  Nərimanov Sifadə Müzəffər

      Sex rəisi            

 -

 -

  3.

  Şükürov Mənami Emin 

    Baş lahiyə     mühəndisi

 -

 -

  4.

  Cəlilov Fuad Xanmusa

       Texnik              

 -

 -

  5.

  Mirzəyev Məhəmməd                    Gülmalı 

 Texnik

 -

 -

  6.

  Qayıbov Salman Nizami

       Texnik               

 -

 -

  7.

  Yusifov Emil Ələkbər

       Texnik                     

 -

 -

  8. 

  Cəlilov Nadir Rauf

       Texnik               

 -

 -

  9.

  Şükürova Mahirə Ağabala

    Laborant          

 -

 -

 

                                                                           "İKT və Təşkilat" şöbəsi

  1.

  Hüseynov Kamal Mehrac

   Şöbə müdiri      

 f.r.ü.f.d.

 Yanus1955@gmail.com  

  2.

  Qənbərov Arif Əliheydər

      Elmi işçi           

 -

 almucantarat@mail.ru   

  3.

  Əmrahova Flora Əlhəmid

 Böyük laborant

 -

 amrahova.flora@gmail.com  

 

                                                                    "İctimaiyyətlə əlaqələr" şöbəsi

  1.

  Salehli Orxan Məzahir

 Şöbə müdiri            

 -

 salehli.orxan@gmail.com  

  2.

  Quluzadə Bəhram Əndəlib

 Böyük elmi işçi

 f.r.ü.f.d  bahram.guluzade@mail.ru  

  3.

  Xəlilov Nadir Baba                      

 Baş mütəxəssis

 -

 nadirxelilov@gmail.com   

  4.

  Hüseynov Müşfiq Şirin              

 Baş mütəxəssis

 -

 musfiq_huseynov@mail.ru  

  5.

  Əsgərov Ruslan Qiyas

    Proqramçı         

 -

 asgarov.ruslan@gmail.com  

  6.

  Əhmədova Nigar Ramiz 

 Böyük laborant  -  -

 

                                                                                 "Təhsil" şöbəsi

  1.

  Əhmədov Paşa Elxan

 Şöbə müdiri     

 -

 pashaakhmedov87@gmail.com  

  2.

  Həmidova Mina Məmməd

    Metodist          

 -

 -

  3.

  Əzimli Cəmilə Ceyhun

    Kompüter        operatoru    

 -

 camaezimli@gmail.com  

 

Əvvələ qayıt 

Xəbərlər Elanlar