"Planetlər və kiçik səma cismləri" şöbəsi

  1.

  Ətayi Ədalət Əbülfəz

 Şöbə m.

 f.r.e.n dosent

 atai1951@yahoo.com    

  2.

  Quliyev Əyyub Salah

 B.e.işçi

 f.r.e.d, prof.m.ü.

 quliyevayyub@gmail.com  

  3.

  Şestopalov Dmitriy İvanoviç

 A.e.işçi

 f.r.e.n dosent

 shestopalov_d@shao.az  

  4.

  Qolubayeva Larisa Fyod-ovna

 A.e.işçi

 f.r.e.n

 lara_golubeva@mail.ru  

  5.

  Nəbiyev  Şaiq Ağagül

 B.e.işçi

 f.r.e.n

 -

  6.

  Quliyev Rüstəm Əyyub

 B.e.işçi

 a.ü.f.d

 rustamdb@gmail.com  

  7.

  Poladova Ülviyyə Caməmməd

 Elmi işçi

 a.ü.f.d

 ulviyye_laman@yahoo.com  

  8.

  Fərziyev Zabit Sabir

 Elmi işçi

  

 Farziyev_zabit@mail.ru  

  9.

  Şərifov Rəşadət Rəşid

 K.e.i.şçi

 -

 reshadet.sh@gmail.com  

  10.

  Rzayev Ravil Fəraim

 K.e.işçi

 -

 ravil.nanophysics@gmail.com  

  11.

  Hümbətova Əminə Ənvər

 K.e.işçi

 -

 emineenver23@gmail.com  

                                             “Kosmik plazma və Heliogeofiziki problemlər” şöbəsi

  1.

  Babayev Elçin Səfəralı

 Şöbə m.

 f.r.e.n dosent

 ebabayev@yahoo.com 

  2.

  Məmmədov Sabir Həsən

 B.e.işçi

 f.r.e.d, dosent

 sabirmamedov@mail.ru  

  3.

  Hüseynov Şirin Şirinalı

 A.e.işçi

 f.r.e.n

 shirin.guseyn@gmail.com  

  4.

  Mustafa  Famil Rafiz

 Elmi işçi

 -

 famil_m@yahoo.com  

  5.

  Pirquliyev Mahir Şərafətdin

 Elmi işçi

 -

 shaomahir@gmail.com  

  6.

  Əsgərov Abbas Babaş

 Elmi işçi

 -

 asgarov@gmail.com  

  7.

  Bəşirov Mirnamiq                          Mirəhmədağa

 Elmi işçi

 f-.r.e.n dosent

 mbashirov1@gmail.com  

  8.

  İsmayıllı Rəcəb Füzuli

 K.e.işçi

 -

 rajab.ismayilli@gmail.com  

  9.

  Hüseynov Sədi Şirin

 K.e.işçi

 -

 sedi-huseynov@mail.ru  

  10.

  Zaxarova  Ruslanə Ruslan

 B.laborant

 -

 ruslana8397@gmail.com 

  11.

  Bayramova Elista Vahid

 B.laborant

 -

 elista.bayramovaa@gmail.com  

  12.

  Ələkbərova Qətibə Ağamalı

 Laborant

 -

 -

                                                    ”Nəzəri Astrofizika  və  kosmologiya” şöbəsi                                                            

  1.

  Əliyev Cəsarət Səttar

 A.e.işçi

 f.r.e.n

 jascience@yahoo.com   

  2.

  Şustaryov Pyotr Nikolayeviç

 A.e.işçi

 f.r.e.n

 petersh50@mail.ru  

  3.

  Qasımova Rəsmiyyə Eldar

 A.e.işçi

 f.r.e.n dosent

 -

  4.

  Rəcəbov Bala Əli Əli

 A.e.işçi

f.r.e.n dosent

 balaali.rajabov@mail.ru   

  5.

  Salmanova Lətafət Xudaverdi

 Elmi işçi

   -

 -

  6.

  Quliyeva Səadət Şahin

 K.e.işçi

   -

 quliyeva seadet@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

                                                               "Astronomik cihazlar və İnnovativ texnologiyalar" şöbəsi

  1.

  Ələkbərov İlqar Ələkbər

 Şöbə.m.

 -

 -

  2.

  Nərimanov Sifadə Müzəffər

 Sex rəisi

 -

 -

  3.

  Şükürov Mənami Emin 

 Baş lahiyə         mühəndisi

 -

 -

  4.

  Cəlilov Fuad Xanmusa

 Texnik

 -

 -

  5.

  Mirzəyev Məhəmməd                    Gülmalı 

 Texnik

 -

 -

  6.

  Qayıbov Salman Nizami

 Texnik

 -

 -

  7.

  Yusifov Emil Ələkbər

 Texnik

 -

 -

  8.

  Şükürova Mahirə Ağabala

 Laborant

 -

 -

                                                                           "İKT və Təşkilat" şöbəsi

  1.

  Hüseynov Kamal Mehrac

 Şöbə m.

 f.r.e.n

 Yanus1955@gmail.com  

  2.

  Qənbərov Arif Əliheydər

 Elmi işçi

 -

 almucantarat@mail.ru   

  3.

  Əmrahova Flora Əlhəmid

 B.laborant

 -

 amrahova.flora@gmail.com  

  4.

  Rəhimova  Heyran Əli

 B.laborant

 -

 -

  5.

  Seyidov Əbdül Əziz Ağa

 Aparıcı müh.

 

 -

                                                                    "İctimaiyyətlə əlaqələr" şöbəsi

  1.

  Məmmədov Elnur Adəm

 Şöbə m.            

 -

 elnur.shaopress@gmail.com  

  2.

  Xəlilov Nadir Baba

 Baş mütəx.

 -

 nadirxelilov@gmail.com   

  3.

  Hüseynov Müşfiq Şirin

 Baş mütəx.

 -

 musfiq_huseynov@mail.ru  

  4.

  Əsgərov Ruslan Qiyas

 Müh.proqram.

 -

 asgarov.ruslan@gmail.com  

  5.

  Quluzadə Bəhram Əndəlib

 B.e.işçi

 f.r.e.n  bahram.guluzade@mail.ru  

  6.

  Əhmədova Nigar Ramiz 

 B.laborant  -  -

                                                                                 "Təhsil" şöbəsi

  1.

  Əhmədov Paşa Elxan

 Şöbə m.

 -

 pashaakhmedov87@gmail.com  

  2.

  Həmidova Mina Məmməd

 Metodist

 -

 -

  3.

  Əzimli Cəmilə Ceyhun

 Komp.oper.

 -

 camaezimli@gmail.com  

 

Əvvələ qayıt 

Xəbərlər Elanlar